Prijs belangrijker dan preventie

Zorgverzekeraars hebben steeds meer aandacht voor preventieve zorg en kunnen zich hier ook op onderscheiden. Hun inspanningen voor preventieve zorg spelen echter bij de keuze van verzekerden voor een zorgverzekering nagenoeg geen rol.

Dat blijkt uit de jaarlijkse monitor van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar het overstapgedrag van verzekerden. Uit de overstapmonitor blijkt dat het aanbod van preventieve zorg of van gezondheidsprogramma’s voor minder dan 5% van de ondervraagden een reden is om over te stappen.

Prijs dé reden om over te stappen

Prijs blijft met afstand de belangrijkste reden om voor een andere verzekering te kiezen (53%). Andere belangrijke redenen om van verzekering te wisselen zijn de dekking (32%) en de vrije keuze van zorgaanbieders (15%). Van twaalf redenen om van verzekering te wisselen staan het aanbod van preventieve zorg en aangeboden gezondheidsprogramma’s bijna onderaan.

Vergelijkingssites

Dat preventieve zorg voor verzekerden nog maar een zeer beperkte rol speelt, vraagt volgens de ACM aandacht. aandacht.: Als mensen meer aan preventieve zorg doen, is dat niet alleen goed voor hun gezondheid, maar het levert ook een bijdrage aan het betaalbaar en toegankelijk houden van de zorg. “Wanneer vergelijkingssites preventieve zorg een meer prominente plaats geven, kan dit de waardering voor preventieve zorg door verzekerden stimuleren.”