FBTO en Zorg en Zekerheid de stijgers

De Zorgthermometer is gereed, meldt Vektis:  Dé terugblik op het overstapseizoen van 2021-2022. De Zorgthermometer bevat feiten en cijfers, maar belicht ook verschuivingen en trends in het gedrag van verzekerd Nederland.

Een van de belangrijkste cijfers is het overstapcijfer: tussen 2021 en 2022 zijn 1,2 miljoen verzekerden gewisseld van zorgverzekeraar, dat is 6,7% van de verzekerden. Het overstapcijfer komt daarmee iets hoger uit dan vorig jaar (6,5%). Dit jaar vinden wij de meeste overstappers in Utrecht, Zutphen en Almere.

De grote vier

Zorgverzekeraar FBTO (onderdeel van Achmea) maakte de grootste groei door: +67,5%. Zorg en Zekerheid groeit relatief het hardst met 12,5%. Daarna volgt Achmea met 5,7%. De 4 grootste concerns (1 of meer zorgverzekeraars) blijven Achmea, VGZ, CZ en Menzis. Samen bedienen zij 85,1% van alle zorgverzekerden. Dat is nagenoeg hetzelfde als in 2021 en 2020 (85% en 84,9%).

Eigen risico

Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro. 13% van de verzekerden neemt daarbovenop een vrijwillig eigen risico. Van die mensen kiest 75,2% voor het hoogste bedrag (500 euro). Voor hen bedraagt het totale eigen risico 885 euro (385 + 500). Wat opvalt is dat 86% van de mensen die kiezen voor het hoogste eigen risico van 885 euro, minder dan 385 euro besteedt; dus minder dan het verplichte eigen risico.