Hulpmiddelen niet altijd passend

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) krijgt signalen dat verzekerden niet altijd een hulpmiddel krijgen dat echt helpt en functioneel is.

De NZa verwacht dat zorgverzekeraars openstaan voor input van patiëntenverenigingen, verzekerden of zorgaanbieders, en ziet graag dat de problemen worden opgepakt. “Wij zien dit als een voorwaarde voor passende zorg en invulling van de zorgplicht. Deze oproep doen wij in een brief aan alle zorgverzekeraars.”

Meer maatwerk nodig

Van patiëntenverenigingen hoort de NZa dat het voorkomt dat hulpmiddelen worden geleverd die voor een grote groep verzekerden geschikt zijn maar die niet passen bij een deel van de verzekerden. Elke verzekerde die een hulpmiddel nodig heeft zou op tijd en zonder gedoe een passend hulpmiddel moeten krijgen. Er moet ruimte zijn voor maatwerk waar dat nodig is.

Acute situaties

Ook bij acute situaties komt het vaak voor dat hulpmiddelen niet op tijd geleverd worden. Zo zijn er mensen die het ziekenhuis niet konden verlaten omdat de benodigde hulpmiddelen nog niet beschikbaar waren. De zorg moet ook in deze spoedgevallen goed zijn georganiseerd, aldus de NZa.