Voor mensen die een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen kan het lang duren voordat zij horen of zij hiervoor in aanmerking komen.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzocht de werkwijze van de zeven zorgkantoren en ziet verschillen in hoe zij de toekenning uitvoeren. De NZa roept zorgkantoren op het toekenningsproces beter te organiseren om ervoor te zorgen dat mensen niet onnodig lang wachten op een beslissing. Wij verwachten dat de zorgkantoren met elkaar in gesprek te gaan om van elkaar te leren.

Toekenning duurt te lang

Het zorgkantoor moet binnen 8 weken beslissen of de aanvrager voor pgb in aanmerking komt. Dat wordt niet altijd gehaald. Het proces voor toekenning duurt dan te lang, in een extreem geval zelfs 458 dagen. Wat de NZa betreft moeten zorgkantoren meer doen om tijdig over pgb-aanvragen te beslissen.

Te veel budget

De NZa signaleert verder dat meerdere zorgkantoren standaard het maximale beschikbare budget toekennen. Ook wanneer er minder budget is aangevraagd. “Dit is niet de bedoeling. Het leidt mogelijk tot een hoger gebruik van zorggelden (ondoelmatig) en het vergroot de kans dat budgethouders andere zaken dan zorg betalen vanuit hun budget.”