Zorg voor zo min mogelijk zorg

“Senioren in Stichtse Vecht, houdt de regie in eigen hand! Ouder worden gaat vanzelf, hoe u uw leven leidt als oudere kunt u mede zelf bepalen. Hoe eerder u begint met de voorbereidingen, hoe beter het uitpakt. Maar het is nooit te laat …” Seniorenraad Stichtse Vecht organiseert een interactieve bijeenkomst over ouder worden en uw gezondheid, op 14 december. “Om u te informeren en te stimuleren.”

Positieve Gezondheid

“U ontdekt de veelzijdigheid van Positieve Gezondheid. Een nieuwe kijk op gezondheid waarbij het niet draait om het al of niet hebben van een ziekte, maar om de kwaliteit van uw leven in de volle breedte. U gaat er ter plekke mee aan de slag.”

Vechtse Plussers

Ook het aanbod van MOmenz (voorheen Welzijn Stichtse Vecht) kan helpen bij het voorkomen en/of aanpakken van knelpunten. En Seniorenvereniging De Vechtse Plussers presenteert zich. “Een dynamisch en actief platform, waar senioren uit Stichtse Vecht activiteiten kunnen ontplooien en elkaar kunnen ontmoeten.”