Kleinschalige initiatieven in opkomst

Het leveren van verpleegzorg thuis gebeurt in Limburg al steeds meer en die trend zet door. Dit blijkt uit een toelichting op de regioplannen van de zorgkantoren van VGZ en CZ in dagblad De Limburger.

Ook kleinschalige wooninitiatieven zijn in opkomst en groeien, met name in Noord- en Midden Limburg. Zorgaanbieder Proteion heeft een aanpak ontwikkeld waarbij lokale ondernemers met hen samenwerken om zo kleinschalige wooninitiatieven snel te kunnen opzetten. Hierdoor zijn dit jaar vijf nieuwe locaties ontwikkeld en komen er volgend jaar nog minstens zeven bij.

Meer dagbesteding

Om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen wordt er onder andere gedacht aan het uitbreiden van de dagopvang en dagbesteding voor bijvoorbeeld thuiswonende mensen met dementie. Cliënten moeten daar in de toekomst ook in de weekenden terechtkunnen en er doordeweeks langer kunnen verblijven, wat een eventuele thuiswonende partner ontlast en minder zorgpersoneel vraagt.

Meer zelfredzaamheid

Ook wordt er vaker beroep gedaan op de zelfredzaamheid. Meer dan hun leeftijdsgenoten elders in het land gebruiken ouderen in Limburg hulpmiddelen – bijvoorbeeld bij het aan- en uittrekken van steunkousen – om niet afhankelijk te zijn van de thuiszorg, zo is in De Limburger te lezen.

Koploper met technologie

Het personeelstekort willen de partijen onder andere het hoofd bieden door meer zijinstromers binnen te halen, de opleidingscapaciteit te verhogen en meer technologie in te zetten. “Wat dat laatste betreft is Limburg koploper in het land.”