Zorg die naar je toe komt

Mobiele huisartsenpraktijken, rijdende opticiens, beeldbellende fysiotherapeuten, zo ziet burgemeester Ellen van Selm van Opsterland de toekomst van de zorg voor zich.

Over 20 jaar zijn er twee keer zoveel 75-plussers als nu en ze wonen langer zelfstandig, schrijft Van Selm in Trouw. Op het platteland is de ‘grijze druk’ 42 procent, dat is 10 procent hoger dan in de rest van Nederland. Daardoor hebben steeds meer mensen hulp nodig en ondertussen zijn er steeds minder mensen in de buurt of in staat om die hulp te bieden.

Veelbelovende initiatieven

De P10 is het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten dat zich inzet voor een leefbaar platteland. Deze gemeenten bieden ruimte voor innovatie in de zorg en zoeken naar veelbelovende initiatieven. “Daarvoor stimuleren we samenwerking tussen ziekenhuizen, kennisinstituten en zorgverzekeraars die de zorg duurzaam beschikbaar op het platteland willen houden.”

Zorg voor overal snel internet

Beeldbellende huisartsen, fysiotherapeuten die oefeningen via filmpjes uitleggen, online overleggen, zorgrobots, VR-brillen: de zorg digitaliseert in rap tempo, aldus burgemeester van Selm in Trouw. “Een mooie ontwikkeling, die leidt tot bereikbaarheid van zorg en lagere kosten. Dat het kan, heeft de coronacrisis ons geleerd.”

Digitale infrastructuur

Voor het platteland is deze digitalisering een enorme kans en een breed onderschreven wens. Deze vormen van zorg op het platteland kunnen echter alleen tot wasdom komen als er aan één cruciale voorwaarde wordt voldaan: toegang tot internet. De digitale infrastructuur moet op orde zijn. Zeker op het platteland.

Vitale dorpen

Zorg is een van de thema’s in de Agenda Platteland. Die Agenda heeft de P10 opgesteld om samen met zo veel mogelijk partners te werken aan een robuust platteland met vitale dorpen. ´Want als we dat behouden, kan heel Nederland profiteren van de kracht en ruimte die het platteland te bieden heeft.”