Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg

Zeven gemeenten in Noord-Limburg en Coöperatie VGZ starten de samenwerking met het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg om ouderen en hun mantelzorgers te helpen bij hun vele, soms complexe, zorgvragen.

Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is één plek waar ouderen, hun verzorgers of mantelzorgers terecht kunnen voor advies over het vinden van passende zorg. Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is er voor alle inwoners van de regio, ook als je niet bij VGZ verzekerd bent. Ouderen krijgen telefonisch advies over de verschillende domeinen heen (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz)). Uit eerste ervaringen bij de gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas blijkt dit een welkome service die voorziet in een grote behoefte.

Niet steeds opnieuw je verhaal doen

Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg adviseert over verschillende zorgmogelijkheden, thuis of in een zorginstelling, de keuzes die klanten hebben en hoe de zorg te regelen valt. Zo staan de adviseurs van het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg in nauw contact met de Wmo-consulenten van de gemeenten om een passend advies te geven aan klanten. Mocht de zorg en ondersteuning die een klant nodig heeft, passen binnen de Wmo dan wordt een klant direct verder geholpen door de juiste persoon binnen de eigen gemeente. En hoeft hij/zij niet opnieuw zijn/haar verhaal te doen.

Gratis voor iedereen in de regio

Het Kennisloket Thuis in Blijvende Zorg is een gratis service voor alle ouderen woonachtig in de regio. Ook voor diegenen die niet bij VGZ verzekerd zijn. Ouderen of hun naasten kunnen bellen voor advies. Maar ook zorgaanbieders, medewerkers van de gemeente, casemanagers of cliëntondersteuners kunnen samen met hun klant bellen voor advies. ‘Zo biedt het Kennisloket echt ‘ontzorging’, zegt Marieke Braks, directeur langdurige zorg bij het VGZ Zorgkantoor, ‘ We geven snel duidelijkheid in de mogelijkheden en de te nemen stappen. Zo blijf je goed geïnformeerd en kun je zelf de regie houden.’