Wat mogen we nog verwachten van ouderenzorg

“Ik zou willen dat de overheid meer regie neemt”, zegt Jose Geertsema (bestuurder van zorginstelling WZU Veluwe) in Trouw met het oog op de verkiezingen.

“Er is nu voor zorgorganisaties veel vrijheid om dingen wel of niet te doen. Ik verwacht van de politiek duidelijkere uitspraken, maar ik zie in veel verkiezingsprogramma’s juist beloftes die partijen niet kunnen waarmaken.”

Zorginfarct dreigt

“De vraag naar zorg thuis en in het verpleeghuis wordt alleen maar groter”, merkt zorgbestuurder Geertsema op in Trouw. “Als wij niet leveren, en mensen ernstig ziek thuiszitten, zorgt dat voor grote druk op de ziekenhuizen. Dan dreigt – net als in coronatijd – een zorginfarct. We kunnen elke zorgeuro maar één keer uitgeven. Relatief zijn er in de laatste levensjaren de meeste zorgkosten, terwijl die minder gezondheid opleveren. In tijd van schaarste is het belangrijk duidelijk te maken wat mensen nog mogen verwachten van de ouderenzorg.”