Wachttijd oogarts elf weken

De wachttijden voor oogzorg zijn volgens de Telegraaf in sommige delen van het land schrikbarend toegenomen, tot bezorgdheid van patiënten. De norm van vier weken wordt bij lange na niet gehaald, want de gemiddelde wachttijd is inmiddels elf weken. De wachttijden verschillen per regio sterk.

Van het noorden tot het zuiden zijn er forse verhogingen in de wachttijden waar te nemen. Zo ook bij het Admiraal de Ruyterziekenhuis in Zeeland. “We hebben gehoord dat de wachttijden van tien naar achttien weken zijn gegaan”, zo vertelt een arts. Volgens de arts heeft het te maken met het (landelijk) tekort aan oogartsen, van wie er in ons land iets meer dan 650 zijn. Onder andere de kliniek in Zeeland kan door de schaarste niet meer aan de vraag voldoen.

Toenemende druk

De Oogvereniging, de patiënten- en belangenorganisatie voor mensen met een oogaandoening, onderschrijft  volgens de Telegraaf de problematiek. “Er is een maximumcapaciteit in ziekenhuizen om oogartsen op te leiden. Hierdoor kan het tekort niet worden weggewerkt. Aan de andere kant neemt de druk op de oogzorg steeds verder toe door vergrijzing, waardoor de gemiddelde wachttijd op een poliklinische afspraak tot bijna elf weken is toegenomen.