Welke hulp past bij mij?

Mensen die langdurige zorg nodig hebben, moeten daarin soms fundamentele keuzes maken. Het online instrument ‘Wat ik belangrijk vind’ helpt daarbij, aldus een artikel in het magazine Mediator van ZonMw.

Als mensen gebruik gaan maken van langdurige ouderenzorg beseffen ze vaak niet dat er iets te kiezen valt, zegt Jeroen Willemsen, onafhankelijk cliëntondersteuner bij Zorgbelang Inclusief (Gelderland). Als cliëntondersteuner kent hij de slimme paadjes in het versnipperde aanbod van zorg en ondersteuning en de bijbehorende ingewikkelde financiering. Maar elk gesprek begint bij hem met de vraagverheldering. ‘Vaak is er meer maatwerk mogelijk dan mensen beseffen, maar zijn ze niet goed voorgelicht of hebben ze hun handen vol aan hun aandoening.’

Wat wil ik met mijn  leven?

De tool ‘Wat ik belangrijk vind’, die werd ontwikkeld in nauwe samenspraak met cliënten, mantelzorgers en cliëntondersteuners, moet mensen in de langdurige zorg helpen inzicht te krijgen in wat zij belangrijk vinden. Aanvankelijk dachten de onderzoekers aan een soort keuzehulpgids met concrete suggesties, maar tijdens de voorstudie bleek dat dit een stap te snel was. ‘Voordat je toe bent aan praktische vragen, moet je weten wat je wilt met je leven’, zegt Karin van Leersum, onderzoeker huisartsgeneeskunde aan de Maastricht University

Vijf domeinen

De voorstudie resulteerde uiteindelijk in een website met een vragenlijst in vijf domeinen: dagelijks leven, wonen, familie & vrienden, financiën en gezondheid. Vervolgens probeerden cliënten de website uit, waarbij gelet werd op vormgeving, navigatie en inhoud. ‘Ons kernteam met twee mantelzorgers en twee cliëntondersteuners had het laatste woord in de verbeteringen die werden aangebracht.’