Zorg voor en door het netwerk

Burgerinitiatieven voor zorg en ondersteuning zijn voorbeelden van een andere manier van werken en kunnen de gang naar het verpleeghuis uitstellen.

Dit schrijft de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving in een inspiratiedossier zorg en ondersteuning bij het advies ‘De derde levensfase’.

Burgerinitiatieven “voorzien in de behoefte van mensen in de derde levensfase om een zinvolle maatschappelijke bijdrage te leveren, en ook omdat mensen zich hiermee voorbereiden op hun eigen zorgvraag in de toekomst.”

De Raad beschrijft een ontwikkeling van zorg voor het individu naar zorg voor én door het netwerk. Samenwerking tussen vrijwilligers en zorgverleners is hierbij essentieel.