Leeftijd kan een belangrijke rol spelen

‘In Nederland krijgt iedereen de zorg die hij of zij nodig heeft. Niemand wordt zorg onthouden op basis van leeftijd alléén’, aldus René Héman, voorzitter artsenfederatie KNMG.

De KNMG heeft gereageerd op het initiatiefwetsvoorstel van Henk Krol over strafbaarstelling van leeftijdsdiscriminatie, omdat deze wet ook gevolgen heeft voor de zorg. De KNMG pleit ervoor dat in dit wetsvoorstel recht wordt gedaan aan de rol die leeftijd in de gezondheidszorg kan hebben.

Beste voor individuele patiënt

“Leeftijd kan, net als andere factoren, meespelen bij het bepalen van de conditie van de patiënt en bij de inschatting van de gevolgen van een behandeling voor deze patiënt. Wetenschappelijk kan bijvoorbeeld zijn aangetoond dat een bepaalde behandeling boven een bepaalde leeftijd geen effect heeft, of een te grote kans op complicaties met zich meebrengt. Uiteraard zal een arts dan nog altijd bezien wat voor de individuele patiënt het beste is.”

Leeftijd een van de criteria

Wordt leeftijd niet erkend als een van de criteria bij het bepalen van de juiste zorg, dan vreest de KNMG voor een onjuiste voorstelling van zaken, ondermijning van het vertrouwen in de zorg en onterechte aangiftes en procedures tegen zorgverleners. “Uiteraard vindt de KNMG dat discriminatie, op welke grond dan ook, onacceptabel is.”