Verplichte mantelzorg geen wettelijke grond

In hoeverre kan de overheid zorg onthouden met als argument dat naasten mantelzorg moeten verrichten? Hoogleraar Informele Zorg Marjolein Broese van Groenou (Vrije Universiteit) zegt in EenVandaag op die vraag: “Vaak willen zorginstellingen wel alle zorg verlenen, maar lukt dat niet vanwege personeelstekorten. Daarom vragen ze aan familieleden of zij iets kunnen oppakken. Maar ze mogen nooit een verplichting opleggen, alleen een beroep doen op de bereidwilligheid. Voor een verplichting bestaat geen wettelijke grond.”

Eigen verantwoordelijkheid

“Toch voelen mantelzorgers de hulp die zij geven soms wel als een verplichting, bijvoorbeeld omdat degene voor wie zij zorgen alleen door hen geholpen wil worden of omdat er niemand anders beschikbaar is”, aldus Alice de Boer, onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (tevens bijzonder hoogleraar Mantelzorg, Vrije Universiteit) in EenVandaag. Dat heeft ook te maken met de introductie van de Wmo in 2015, waarmee meer nadruk is gelegd op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. “Mensen moeten eerst kijken of hun eigen sociale netwerk hulp kan bieden en pas als dat niet kan, dan kunnen ze een beroep doen op de gemeente.”