Verpleeghuis vooral nog crisisopname

Pas bij acute nood worden kwetsbare ouderen nog opgenomen in het verpleeghuis. Gemiddeld komen zij acht, negen maanden na opname te overlijden. Dit blijkt uit gegevens en cijfers die zes zorgorganisaties in West-Brabant op verzoek aanleverden bij dagblad BN De Stem.

De wachtlijsten groeien, met name door een stijging van zeer urgente gevallen. Zelfs ouderen die met spoed een verpleeghuisbed nodig hebben, moeten soms weken of maanden wachten. De nieuwe bewoners zijn er bij opname in het verpleeghuis vaak al zo slecht aan toe dat zij binnen een jaar sterven.

Nieuwe verpleeghuizen bouwen om wachtlijsten weg te werken, is ‘niet meer houdbaar in deze tijd’, stellen de zes organisaties. “Aan stenen om te bouwen is geen gebrek, wel aan personeel om binnen die gestapelde stenen te werken”, zegt Marc Molenaars van tanteLouise.

Alleen noodzakelijke zorg

Door het personeelstekort moet het werk in de ouderenzorg fundamenteel anders georganiseerd worden, aldus de zes instellingen. “De uitdaging is om met minder personeel meer cliënten te helpen. Hoe dan? Door te focussen op alleen noodzakelijke zorg, door inzet van zorgtechnologie”, aldus Ron Axt van Groenhuysen in BN De Stem.

Mantelzorgers uitgeput

Al jaren is het beleid om ouderen, ook als ze van alles en nog wat mankeren, zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat is ook wat ouderen zélf graag willen, zegt Edrianne Zoon namens Surplus. “We kijken eerst hoe een oudere in de eigen omgeving ondersteund kan worden, wat hij of zij zelf kan, wat naasten kunnen doen.”  Toch heeft dat zelfstandig wonen ook een keerzijde. Zorgverleners zien dat mantelzorgers uitgeput raken en dat het dagelijks levenscomfort van de oudere onder druk staat.

Grotere urgentie

De groeiende wachtlijsten zijn volgens BN De Stem niet meer ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Het gebeurt dat iemand al lang op de wachtlijst staat, maar toch niet wordt opgenomen omdat de urgentie bij een andere oudere veel groter is. In praktijk zijn het vooral de crisissituaties die tot opname leiden.