Zó moet Zeeuwse zorg overeind blijven

Zo’n 85 ideeën om de zorg in Zeeland beter te maken, worden werkelijkheid. Sommige nog dit jaar, aldus de PZC.

Het ging over jong en oud, over eenzaamheid, woonzorg, scholing bureaucratie, betaalbaarheid, over mantelzorg. Deelnemers aan het Burgerberaad Zorg Zeeland – georganiseerd door de Zeeuwse Zorg Coalitie – stemden over manieren om de zorg beter te organiseren. Zo zou de overheid drempels moeten wegnemen voor de bouw van kangoeroe- of duowoningen, waarin senioren en hun mantelzorgers bij elkaar kunnen wonen. Voor de ondersteuning van mantelzorgers moeten in heel Zeeland dezelfde regels en richtlijnen gaan gelden, was een van de voorstellen in de werkgroep Mantelzorg.

Uitvoering

Van de 136 concrete maatregelen kregen 85 voorstellen meer dan 50 procent van de stemmen. Dat betekent dat ze werkelijkheid worden, nu of in de nabije toekomst. “We verwachten dat vóór het eind van het jaar de eerste voorstellen uitgevoerd zijn”, zegt Arjen Zwaan van CZ in de PZC. De zorgverzekeraar is een van de partners van de Zeeuwse Zorg Coalitie.

Klankbordgroep

Ook bij de uitvoering blijft de ‘gewone burger’ nauw betrokken. Zwaan: ,,Er komt een klankbordgroep waarin deelnemers aan het Burgerberaad nauw gaan samenwerken met de Zeeuwse Zorg Coalitie. Samen gaan ze zorgen dat de voorstellen uitgevoerd worden. Zo kunnen de inwoners van Zeeland overal van op de hoogte blijven en de vinger aan de pols houden.”