Uitweg naar betaalbare ouderenzorg

Het aanboren van de kapitaalvoorraad van ouderen met een dure zorgvraag kan een belangrijke uitweg zijn om de ouderenzorg betaalbaar te houden. Dat zegt hoogleraar gezondheidseconomie Xander Koolman in Zorgvisie.

“Vanuit de intergenerationele solidariteit is het niet wenselijk dat we veel publieke middelen uitgeven aan kostenposten die een rijke en oude generatie zelf maakt.”

Wat verwachten we van de zorg?

De grote vraag is volgens Koolman wat de samenleving van de ouderenzorg verwacht, zegt hij in Zorgvisie. “In de ouderenzorg wordt weinig gezondheid geproduceerd. De nadruk ligt op kwaliteit van leven of kwaliteit van bestaan. Daarbij gaat het in de ouderenzorg ook nog eens over de kwaliteit van leven van de omgeving van de patiënt; oftewel de ontlasting van de mantelzorgers, zodat bijvoorbeeld de kinderen kunnen blijven werken.”

Offer voor een offer

Hoewel verhoging van de erfbelasting op veel weerstand stuit, vermoedt Koolman dat de discussie verandert naarmate de druk toeneemt. “Als je de samenleving nu vraagt zo’n groot offer te brengen is het antwoord nee. Maar als duidelijk wordt dat een hogere erfbelasting een uitruil is voor het overeind houden van de ouderenzorg zodat kinderen niet hoeven te stoppen met werken om voor hun ouders te zorgen, dan kan die beslissing op een bepaald moment anders gewogen worden.”

Genoeg informele zorghanden

Aan informele zorghanden is in ieder geval geen gebrek, constateert Koolman in Zorgvisie. “Dat hebben we geleerd met pgb’s. Toen ontstond er een enorm arbeidsvolume vanuit het netwerk van de patiënt.”