Thuis aan het infuus

Omring en Noordwest Ziekenhuisgroep zijn een nieuwe behandelwijze gestart voor patiënten met hartfalen. De  opname in het ziekenhuis wordt verkort door de behandeling thuis voort te zetten.

De patiënt krijgt thuis medicatie toegediend via een infuus en ook de verpleging en begeleiding vindt thuis plaats. “Patiënten voelen zich thuis vaak beter, ze bewegen meer en eten en slapen beter. Dat komt de behandeling ten goede.”

Verpleegkundig specialisten

De zorg die de patiënten thuis krijgen vindt plaats onder de verantwoordelijkheid van medisch specialisten en wordt uitgevoerd door speciaal opgeleide verpleegkundigen van Omring en verpleegkundig specialisten van Noordwest. Gezamenlijk bezoeken zij de patiënt meerdere keren per dag thuis.

Ziekenhuiscomplicaties voorkomen

Het gaat om een proef van zes weken, als onderdeel van het zorgprogramma Hospital@Home. Dit programma is opgesteld om kwetsbare patiënten (veelal ouderen) zo kort mogelijk in het ziekenhuis te behandelen en opnames te voorkomen. De behandeling van deze patiënten vindt zoveel mogelijk in de thuissituatie plaats, waardoor de kans op ‘ziekenhuiscomplicaties’ klein is.