Artsenopleiding moet anders

Voor het eerst sinds 2009 is er een ‘raamplan’ met de nieuwe opleidingseisen voor de dokters van de toekomst. ‘We moeten af van de focus op de ziekenhuiszorg’, zeggen de opstellers in de Volkskrant.

Roland Laan, hoogleraar ontwikkeling medisch onderwijs en voorzitter van het raamplan, schetst als zijn persoonlijke droom dat iedere afgestudeerde student in elk geval ook in de ouderenzorg echt ervaring heeft opgedaan. ‘Dus niet een dagje op een krukje erbij zitten, maar het liefst tijdens de co-schappen, zodat de studenten geconfronteerd worden met de lastige dilemma’s die daar spelen.’ Het gaat dan om vragen als: Wat is nog zinnige zorg? Hoe ga ik om met verschillende ziektes tegelijk? Wat levert nog kwaliteit van leven op? Wegen de bijwerkingen op tegen de voordelen van de behandeling?