Naar meer gezonde levensjaren Twentenaren              

Twentse zorg- en welzijnsorganisaties, 14 gemeenten, GGD en zorgverzekeraar Menzis hebben een gezamenlijk regiobeeld vastgesteld. “Duidelijk is dat de toekomst meer én andere zorg vraagt dan nu.”

Het Regiobeeld Twente 2030 geeft inzicht in hoe zorgvraag en -aanbod zich de komende 10 jaar ontwikkelen. Het aantal inwoners met dementie neemt toe met maar liefst 39%. Ook andere chronische ziekten gaan vaker voorkomen. Daarnaast is de verwachting dat het aantal zorgverleners in Twente afneemt met zo’n 4% (zo’n 2.000 zorgmedewerkers).

Minder mantelzorgers

De meeste mensen in Twente hebben hechte familiebanden en persoonlijk contact met anderen in hun directe omgeving. “Toch zien we dat het aantal mensen dat mantelzorg kan verlenen, daalt met 30%. Kortom: er is sprake van steeds meer zorgvraag en steeds minder mensen die deze zorg kunnen bieden. Om de zorg ook in 2030 goed en betaalbaar te houden voor de inwoners van Twente, moet er wel wat veranderen.”

Regiovisie als kompas

Volgens Sophia de Rooij, bestuursvoorzitter Medisch Spectrum Twente en voorzitter Regionaal Overleg Acute Zorg dient de regiovisie dient als kompas naar meer gezonde levensjaren voor Twentenaren. “De uitdaging ligt vooral in de toekomst. Wat kunnen we nu samen doen, zodat over 10 jaar de gezondheid van Twentenaren nog steeds zo goed is of zelfs beter?”

Zorglandschap anders inrichten

Ilse Duursma, wethouder gemeente Dinkelland en voorzitter bestuurscommissie Publieke gezondheid Twente, zegt: “Om ook in 2030 goede kwaliteit van zorg aan de inwoners in Twente te kunnen blijven bieden, moet het zorglandschap anders ingericht worden. Het leggen van een verbinding tussen het medische en sociale domein is daarbij erg belangrijk.”