Past verpleeghuis nog in de tijdgeest?

Persoonsgerichte zorg voor mensen met dementie komt niet van de grond als we ze opsluiten in een gouden kooi. Elders op de wereld doen ze dat anders en beter, ondervond verpleegkundige en zorgethicus Teun Toebes, aldus Medisch Contact.

De 24-jarige verpleegkundige en zorgethicus Teun Toebes woont nu ruim drie jaar vrijwillig op de gesloten afdeling van een verpleeghuis. ‘Een surrealistisch niemandsland’, zegt hij. Met cineast en vriend Jonathan de Jong maakte hij de volgens Medisch Contact indrukwekkende documentaire Human Forever over hoe de zorg voor mensen met dementie op tal van plekken in de wereld gestalte krijgt, binnen en buiten de muren van instellingen. De film is vanaf 2 november te zien in alle Pathé-bioscopen, later ook in de filmhuizen. Beiden komen ook met een boek over dezelfde thematiek (14 november in de winkel): Een wereld te winnen.

Financiering anders regelen

Om tot verandering te komen, zijn er hindernissen te nemen. Financiering is er een van. Toebes: ‘Op andere plaatsen in de wereld hebben we gezien dat instellingen meer geld krijgen, naarmate mensen met dementie actiever zijn, en minder zorg nodig hebben. Bij ons geldt: hoe erger iemand er aan toe is, hoe meer geld je krijgt. Als mijn huisgenoten in het verpleeghuis komen, hebben ze meestal een ZZP5-indicatie. Op het moment dat de dementie zich ontwikkelt, bestaat de kans dat zij uiteindelijk een ZZP7-indicatie krijgen. Dat kan als een perverse prikkel werken.”

Andere woonvormen

“Willen we dat kwaliteit van leven echt voorop staat in ons systeem, dan vraagt dat dus een andere manier van financieren, gebaseerd op anders kijken naar mensen met dementie en een andere inrichting van hun leefomgeving”, aldus Toebes in Medisch Contact. “Uiteindelijk zullen we zelfs de vraag moeten stellen of verpleeghuizen passen bij de huidige tijdgeest. Of dat we op zoek moeten naar andere woonvormen die deze mensen niet langer buitensluiten, maar zo lang mogelijk een volwaardig lid van de samenleving laten zijn.”