Gezond & Wel Thuis in Vlaardingen

In Vlaardingen is vorig jaar de Woonzorgvisie voor ouderen 2023-2030 opgesteld. Nu zijn het programmaplan en de uitvoeringsagenda voor het komende anderhalf jaar zijn vastgesteld.

Via de uitvoeringsagenda werken de gemeente en maatschappelijke partners volgens Regio Online aan bewustwording in de samenleving; aan betere verbinding tussen gezondheid en welzijn; aan versterking van de inzet op het welzijns- en opbouwwerk; aan het uitbouwen van de samenwerking tussen zorg- welzijnsorganisaties en het (door)ontwikkelen van vormen voor intensieve zorg thuis. “Ook onderzoeken we de concrete behoeften voor de praktische uitvoering, zoals eventueel toekomstige nieuwbouw van zorggeschikte woningen voor deze doelgroep.”

Regionaal concept

Een belangrijk onderdeel van de uitvoeringsagenda is in Vlaardingen daarnaast “dat we onderzoek gaan doen om komend jaar op meerdere locaties in de stad van start gaan volgens het regionale concept van wonen, welzijn en zorg (Gezond & Wel Thuis). Dit zijn locaties waar een team van professionals vanuit de domeinen wonen, welzijn en zorg samenwerken”.