‘Ouderenzorg onbemind, maar hard nodig’

De coronacrisis toont eens te meer het belang van goede ouderenzorg aan. Toch hebben (aanstaande) geneeskundestudenten weinig belangstelling voor deze tak van sport. Tijd voor een actieplan, vinden ze in het Leids Universitair Medisch Centrum.

“We weten al jaren dat de vergrijzing toeneemt en dat de zorgvraag rondom ouderen de komende decennia alleen maar zal stijgen. Het is daarom verontrustend dat de meeste geneeskundestudenten weinig tot geen interesse hebben om te gaan werken in het domein van de ouderengeneeskunde”, aldus een artikel vanuit het LUMC in Medisch Contact.

Maatschappelijke behoeften

Het is nu het moment om het imago van de beroepen die nu het hardste nodig zijn op te krikken en hoog in het vaandel te houden bij aankomende en zittende studenten. “Mogelijkerwijs worden studenten geïnspireerd, doordat nu de maatschappelijke behoefte zo zichtbaar is en zal aanhouden. Recente studentinitiatieven om als covidvrijwilliger aan de slag te gaan zijn bijvoorbeeld gericht op het koppelen van geneeskundestudenten aan ouderen die zich nu in een sociaal isolement bevinden. De huidige situatie gaat (ook) deze toekomstige artsen aan het hart en we hopen dat ook na de crisis de aandacht blijft gevestigd op de maatschappelijke behoeften.”

Loopbaanperspectief

In Leiden loopt een studie naar carrièreperspectieven en -percepties van studenten om een beter beeld te krijgen of, en hoe het loopbaanperspectief van studenten verandert tijdens de studie binnen het huidige curriculum, zo blijkt uit het artikel vanuit het LUMC in Medisch Contact. “De huidige SARS-CoV-2-crisis onderschrijft dat onze maatschappij toenemend behoefte heeft aan bijvoorbeeld specialisten ouderengeneeskunde en GGD-artsen voor ouderen in het publieke domein. Deze situatie kunnen we benutten om meer belangstelling te kweken voor de preventieve en extramurale zorg.”