Meer aandacht voor osteoporose

Bij 1 op de 3 Nederlanders boven de 50 jaar die met een eerste botbreuk op de spoedeisende hulp terechtkomen, is osteoporose de onderliggende oorzaak. Deze chronische aandoening kan iemands levenskwaliteit flink aantasten, maar wordt vaak niet tijdig gediagnosticeerd.

Dit schrijft Zorginstituut Nederland in het ‘Verbetersignalement Osteoporose’. In het rapport staan verbeterafspraken om osteoporose eerder op te sporen en gepaste zorg te bieden, zodat de negatieve effecten van de ziekte zich minder snel en ernstig manifesteren.

Fractuurpreventie

Osteoporose is een chronische aandoening waarbij de sterkte van botten afneemt en het risico op breuken toeneemt. In nauw overleg en afstemming met 13 wetenschappelijke verenigingen van zorgverleners, de Osteoporose Vereniging en Zorgverzekeraars Nederland heeft het Zorginstituut het ‘Verbetersignalement Osteoporose’ opgesteld. Met de verenigingen zijn concrete verbeterafspraken gemaakt en is een zorgtraject fractuurpreventie opgesteld.

Botdichtheidsmetingen

Onder meer is afgesproken om standaard een botdichtheidsmeting aan te vragen voor Nederlanders boven de 50 jaar, die met een eerste botbreuk op de spoedeisende hulp terechtkomen. Hierdoor kan eerder vast komen te staan of iemand osteoporose heeft. Daarnaast wordt geadviseerd meer onderzoek te doen naar wervelbreuken en om meer patiënten botsparende medicatie voor te schrijven.