Niet over ons, maar met ons!

De focus ligt te veel op zorg en te weinig op Positieve Gezondheid. Dat stelt het noordelijk Platform Pouwer in een pamflet als reactie op het Integraal Zorgakkoord.

De ouderen van het Platform “hebben hun voelsprieten in de samenleving en zijn maatschappelijk actief op diverse manieren. Ze weten wat er speelt in hun regio. Hun motto is: niet over ons, maar met ons!”

Aantrekkelijke beleidsvisie ontbreekt

Volgens het pamflet ontbreekt het aan een aantrekkelijke beleidsvisie die ouderen betrekt bij de samenleving en ‘meer zelf, thuis en digitaal’ realiseerbaar maakt. Ook wordt ingegaan op de noodzaak van integrale preventie voor de derde en vierde levensfase en wordt opgemerkt dat zorg voor ouderen veel meer is dan de in het akkoord veel (117 keer) genoemde acute zorg.

Nabij, vertrouwd, herkenbaar

Platform Pouwer roept op tot vertrouwen in de professionaliteit van de zorgmedewerkers. Een basisstructuur rond welzijn, wonen en zorg in wijken en dorpen moet als uitgangspunten hebben: nabij ,vertrouwd en herkenbaar.

Digitale middelen en vaardigheden

Het pamflet gaat ook in op de noodzaak van passende woonvoorzieningen en vervoersvoorzieningen. Over technologie wordt opgemerkt: “Veel ouderen haken af vanwege een gebrek aan de middelen en vaardigheden.”

Regionale samenwerking

Het platform onderschrijft de focus op regionale samenwerking, “maar naast systeempartners willen inwoners zélf hierin ook betekenisvol zijn. Dat laten ze ook al op veel plekken zien.” Laatste punt in het pamflet: Schaf onnodige bureaucratie af.

Luister naar ouderen

“En een laatste belangrijke oproep: maak gebruik van de actieve en gepassioneerde betrokkenheid van ouderen  in de transitieopgaven die er liggen, en doe dat vooral regionaal. Ouderen laten graag hun stem horen, luister hier naar!