Meer accent preventie en technologie

CZ zorgkantoor en zorgorganisatie tanteLouise tekenden een intentieverklaring waarin zij een gezamenlijke, meerjarige inzet voor toekomstbestendige ouderenzorg afspreken.

Nieuwe zorgconcepten, slimmer gebruik van technologie en nieuwe vormen van financiering moeten ervoor zorgen dat de zorgsector de grote uitdagingen waar zij voor staat, de baas kan. Met name in de fase tussen zelfstandig thuis wonen en opname in het verpleeghuis kan veel gewonnen worden. Bijvoorbeeld door nieuwe zorgconcepten waarin preventie een belangrijke rol speelt en door technologische innovaties op grotere schaal in te zetten.

Duurzame Coalitie

In de Intentieverklaring Duurzame Coalitie benoemen CZ en tanteLouise deze gezamenlijke toekomstwensen: meer werkplezier, meer gebruik van technologische mogelijkheden en meer service in de zorg. De komende maanden werken CZ en tanteLouise deze doelstellingen verder uit. In de loop van dit jaar worden de eerste concrete vernieuwingen verwacht.