Beter medicatiegebruik dankzij huisbezoek

Bij veel thuiswonende ouderen gaat iets mis bij hun medicatiegebruik, blijkt uit onderzoek van Apotheek Stede Broec. Medicijnen worden vergeten, dubbel ingenomen of slechts af en toe.

Door een interventie wist de apotheek veel fouten te herstellen en de therapietrouw te verbeteren, zo blijkt uit een artikel in het PW, het vakblad van de apothekers. “Patiënten ervaren betere kwaliteit van leven.”

De apotheek in Grootebroek wil graag samen met huisartsen en wijkverpleegkundigen de zorg voor de ouderen in de wijk goed organiseren. Om goed inzicht te krijgen in de situatie van kwetsbare, zelfstandig wonende ouderen, het zelfmanagement van medicatie en de therapietrouw en vervolgens te kunnen bepalen hoe de apotheek kan bijdragen aan het verbeteren van de farmaceutische zorg in de wijk, zijn apotheekmedewerkers tussen 1 oktober en 31 december 2019 bij 26 ouderen langs geweest voor een consult.