Bewegen als medicijn na beroerte

Mensen zitten te veel en bewegen te weinig. Ook na een beroerte. Dat vergroot het risico op een nieuwe beroerte en vroegtijdig overlijden.

Roderick Wondergem, onderzoeker in het UMC Utrecht, onderzocht de gezondheidsrisico’s en ontwikkelde een coachingprogramma. “Excessief zitgedrag is gewoontegedrag. Om dat te doorbreken, is vertrouwen in eigen kunnen cruciaal.”

Leefstijlfactoren

Behalve risicofactoren als een hoge leeftijd en een hoge bloeddruk spelen leefstijlfactoren bij beroerte een belangrijke rol, waaronder weinig bewegen. “Wie een beroerte heeft overleefd, langer dan 9,5 uur per dag zit en minder dan 150 minuten per week matig of intensief beweegt, loopt risico op vroegtijdig overlijden”, vertelt Roderick Wondergem. Als fysiotherapiewetenschapper onderzocht hij het beweeggedrag van mensen na een beroerte.

Vertrouwen in eigen kunnen

Binnen de beroerterevalidatie is het beïnvloeden van zitgedrag een nieuw doel. “Het gaat hier niet om een bewuste keuze om meer te gaan bewegen, iets wat je in je agenda kunt inplannen, maar om gewoontegedrag dat doorbroken moet worden.” Daarom is met ‘zitters’ een gedragsinterventie ontwikkeld. “Cruciaal daarbij is zelfeffectiviteit, zeg maar: vertrouwen in eigen kunnen.”

Zelf dingen doen

Mensen zijn na een beroerte vaak moe en angstig en vragen zich af of ze bepaalde dingen wel aankunnen. Sommigen hebben dan de reflex: ‘Ik ga maar gewoon zitten, dan weet ik zeker dat ik niks fout doe.’ Terwijl het juist zo belangrijk is om zelf dingen te doen, bijvoorbeeld koffiezetten of een boodschap doen. Als je om het half uur een stukje loopt, daalt je bloeddruk al met 5 mmHg.”