Nieuwe woonvorm kwetsbare ouderen

Het aantal ouderen met dementie en ernstige psychiatrische klachten neemt toe. GGZ-instelling Mediant en verpleeghuis Liberein willen voorkomen dat zij tussen wal en schip vallen. Hun initiatief leidt in Enschede mogelijk tot een speciaal centrum voor deze groep patiënten.

 

Mediant en Liberein willen zorgen dat ouderen met een zeer complexe problematiek op gebied van psychiatrie en dementie zo snel mogelijk op de goede plek terechtkomen. Dat gaat nu volgens bestuurders van beide instellingen’vaak niet snel genoeg, zeggen zij in dagblad Tubantia..

 

Voorrang

Voor deze ‘zeer kwetsbare ouderen’ heeft Liberein 24 bedden beschikbaar. Door de overeenkomst krijgt Mediant met voorrang recht op deze plekken. Bovendien detacheert Mediant psychiatrisch deskundigen bij verpleeghuis Bruggerbosch, dat ressorteert onder Liberein, zodat er ook specifieke kennis meegaat.

 

Groeiende groep

Mediant en Liberein constateren in Tubantia dat het aantal mensen met dementie en bijkomende vormen van depressie, persoonlijkheidsstoornissen en verslaving groeit. Mede als gevolg van de vergrijzing. Het verdwijnen van verzorgingshuizen en het beleid om mensen zolang mogelijk thuis te laten wonen, speelt ook een rol. Zonder behandeling worden klachten immers vaak complexer. Ook is er meer oog gekomen voor het tegelijkertijd hebben van verschillende aandoeningen.