Maria-oord denkt voorbij klassieke rol

Rabo-bankier Michel van Schaik constateert in het FD dat de toekomstplannen voor de zorg niet ver genoeg gaan.

Als goed voorbeeld van waar dat wel gebeurt noemt Van Schaik Maria-oord. Deze ouderenzorgaanbieder in het Brabantse Dongen stelt kwaliteit van leven centraal, en denkt voorbij de klassieke rol van zorginstellingen. Dat gebeurt met steun van overheid, gemeente en zorgverzekeraars, dwars door alle zorgwetten en -regeltjes heen. Betrokkenheid van familie en buurt verlicht de druk op de zorg, de kwaliteit is goed, iedereen is tevreden.

Financiële badkuip

Van Schaik in het FD: ‘Ik ben ervan overtuigd dat je goede afspraken kunt maken met alle partijen als je zo naar de toekomst toewerkt. Met meerjarencontracten met zorgverzekeraars, aanbieders en bank bijvoorbeeld. Als je toch door een soort financiële “badkuip” heen moet, kunnen wij daar ook bij helpen.’