Het nieuwe prikken: alles in één keer

Zestigplussers trekken deze maanden van huisarts naar GGD om al hun prikken voor de winter te halen. Kan dat niet handiger? De Volkskrant beschrijft hoe in Vleuten vast wordt geoefend met een ‘vaccinatiecentrum’ dat straks de norm moet worden voor álle volwassenenprikken.

Aan lange tafels krijgt de langsschuivende menigte niet alleen de jaarlijkse griepprik, maar ook de coronabooster en eventueel de pneumokokkenprik aangeboden. Hoe logisch het allemaal ook klinkt en hoe tevreden de bezoekers ook zijn, toch is wat er in Vleuten gebeurt ‘uniek in Nederland’, signaleert Ted van Essen van de Nederlandse Influenza Stichting in de Volkskrant. Ouderen die deze maanden worden opgeroepen voor vaccinatie, moeten voor de griepprik en de pneumokokkeninenting naar de huisarts en voor de coronaprik naar de GGD.

Eén plek, één tijdstip

Nogal een gedoe, is de eenstemmige opvatting bij zowel patiënten als behandelaars. ‘Het liefst willen we dat die vaccins op één plek en één tijdstip worden aangeboden’, zei Ingrid Rep van seniorenorganisatie KBO-PCOB onlangs op een symposium over de kwestie.

Net zo’n cyclus als voor kinderen

‘Ik denk dat we toegaan naar een systeem waarbij je voor ouderen net zo’n cyclus krijgt als voor kinderen’, zegt viroloog Ab Osterhaus, eveneens op het symposium in Den Haag volgens de Volkskrant. ‘We worden steeds gezonder ouder. Maar ons immuunsysteem houdt daarmee geen gelijke tred. En ouderen die zo’n virus krijgen, flink ziek worden en een aantal weken in bed liggen, verliezen kilo’s spiermassa en daardoor een enorme kwaliteit van leven. In plaats van te golfen of de wereld rond te vliegen, lig je dan in een verpleeghuis naar het plafond te kijken.’