Mantelzorgtest slaat aan

Met ondersteuning via de Mantelzorgtest worden mantelzorgers volgens zorgverzekeraar CZ bewust van het feit dat de zorg voor een ander vaak veel vraagt, en krijgen ze op maat een aanbod om overbelasting te voorkomen.

De door CZ ontwikkelde mantelzorgtest is een hulpmiddel waarmee mantelzorgers inzicht krijgen in al hun taken, maar ook gericht aanbod voor ondersteuning. De mantelzorgtest wordt op dit moment ingezet in samenwerking met de gemeente Breda, Tilburg en Moerdijk. Mantelzorgers in deze gemeenten krijgen naast inzicht in alles wat zij doen, ook gericht tips en ondersteuning aangeboden in en rondom de eigen gemeente.

Langer thuis

Uit een evaluatie in de betrokken gemeenten blijkt dat 40% van de ondervraagde mantelzorgers aangeeft dat zij hun taken langer kunnen volhouden dankzij de ondersteuning die zij ontvingen via de mantelzorgtest. En dat is van groot belang, hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld langer thuis blijven wonen en onderdeel zijn van de buurt waar in ze wonen, aldus CZ.  Maar het voorkomt ook vraag naar formele zorg.

Meer gemeenten

De Mantelzorgtest is voor gemeenten ook een belangrijk hulpmiddel om zicht te krijgen in de behoefte van mantelzorgers in hun regio. De inzichten uit de test bieden de mogelijkheid het beleid beter vorm te geven en gerichter af te stemmen op de gewenste ondersteuning. “Het is een waardevolle ondersteuning, deze moet zo snel mogelijk in andere gemeenten worden ingezet. Zo krijgen mantelzorgers daar ook juiste ondersteuning vanuit een lokaal aanbod.”

Landelijk vervolg

De Mantelzorgtest is door 50PLUS bestempeld als een van de meest waardevolle initiatieven, die eigenlijk in iedere gemeente beschikbaar moet zijn. “Dankzij het initiatief van 50PLUS wordt de komende twee jaar in totaal twee miljoen euro geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning.” Het komende jaar wordt samen met het ministerie van VWS, MantelzorgNL en de Nederlandse Vereniging van Gemeenten gekeken hoe dit verder vormgegeven kan worden.