Landelijke Strategie Dementie

Voorafgaand aan Wereld Alzheimer Dag op 21 september a.s. presenteert Alzheimer Nederland een aangescherpte Nationale Strategie Dementie, waarin de getrokken lessen uit de corona-crisis zijn verwerkt.

Centraal hierin staat de kwaliteit van leven van de groeiende groep mensen met dementie. Alzheimer Nederland stelt “dat we nooit meer mogen vervallen in het medische scenario van een generieke lockdown, maar altijd per persoon moeten bekijken wat mogelijk en wenselijk is. Het welzijn van mensen met dementie en hun familieleden heeft een flinke deuk opgelopen en verdient de allerhoogste prioriteit.”

Sterk achteruit

“Veel verworvenheden van de afgelopen jaren lijken in een klap teruggedraaid. We zien in praktijk een terugval naar het medische model, naar de ziekte. De kwaliteit van leven is door het coronavirus sterk achteruit gegaan. Dagactiviteiten werden gestaakt, de zorg thuis werd verminderd en voor verpleeghuizen kwam een algehele bezoekersstop.”

Speerpunten

Alzheimer Nederland deelt de strategische speerpunten met het brede dementieveld, zorg en politiek en beoogt hiermee o.a.

  • betere aansluiting van ondersteuning en zorg voor mensen thuis op wat mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf willen en nodig hebben;
  • verbetering van de participatie (langer meedoen) van mensen met dementie in de samenleving;
  • verbetering van de veerkracht en volhoudtijd van mantelzorgers;
  • verbetering van kwaliteit van leven van bewoners in verpleeghuizen door persoonsgerichte afspraken (wat wil deze persoon zelf, wat heeft hij/zij nodig).