Hoera, verzorgingshuizen terug

Anja de Vries uit Zaandam las ik in haar krant dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel om het verzorgingstehuis terug te brengen in onze samenleving. “Nee maar”, reageert schrijft ze in Het Parool, “wat een inzicht ineens bij onze politici en beleidsambtenaren.”

Al meer dan 25 jaar geleden verzette ik De Vries zich “tegen de afbraak van de zorgvoorziening die niet alleen voor ouderen, maar ook voor veel anderen, zo veel betekenis had.”

Lange wachtlijst

“Voor veel ouderen op zeer hoge leeftijd is zelfstandig wonen niet meer mogelijk of zelfs gevaarlijk. Maar voor een verpleeghuis zijn ze soms nog te goed of ze komen op een lange wachtlijst terecht”, merkt De Vries op in Het Parool. “Helaas is de thuiszorg lang niet altijd in staat om de juiste zorg te leveren door personeelsgebrek of ordinaire bezuinigingsmaatregelen en lezen we regelmatig over overbelaste mantelzorgers.”

Niet terug naar 25m2 per kamer

“En dan hebben we het nog maar niet over het gegeven dat veel ouderen zitten te verpieteren in veel te grote huizen terwijl er een verschrikkelijke woningnood heerst, vooral onder onze jongeren. Maar hoera, de verzorgingshuizen schijnen weer terug te komen, nadat we ze eerst hebben afgebroken. Hopelijk wordt er dan ook meteen behoorlijk geïnvesteerd in de woonkwaliteit in de huizen en gaan we niet terug naar 25 m2 per kamer.”

Wanneer gaan ze eens luisteren

De Vries vraagt zich in Het Parool af “wanneer de politici en beleidsmakers eens een keer gaan luisteren naar de mensen uit de praktijk. Hadden ze 25 jaar geleden maar naar mij (directeur van toen nog zeven verzorgingshuizen waarvan er nu nog twee over zijn) geluisterd.”