Dementiezorg en Ondersteuning in cijfers

Eerder dit jaar werd het Register Dementiezorg en Ondersteuning geïntroduceerd. Dat Register geeft inzicht in het gebruik van zorg en ondersteuning door mensen met dementie en hun naasten.

 

Op basis van gegevens uit het Register zijn er nu twee nieuwe factsheets beschikbaar, meldt onderzoekinstituut Nivel. Eén over het gebruik van ondersteuning gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en één factsheet over medicatieverstrekking.

 

Thuiswonend

Het Register bevat op dit moment gegevens van bijna 180.000 mensen die in 2017 dementie hadden. Van deze groep mensen woonde ongeveer de helft heel 2017 thuis. Deze nieuwe factsheets gaan over deze groep thuiswonende mensen. 48% van de thuiswonende mensen gebruikte in 2017 ondersteuning gefinancierd vanuit de Wmo. 83% van de thuiswonende mensen met dementie kreeg in 2017 medicatie; met een gemiddelde van acht soorten medicatie per persoon.