Bouwen, samenwerken, digitaliseren

De coronacrisis en de reacties van de veldpartijen versterken de drie hoofdboodschappen van de Commissie Toekomst Thuiswonende Ouderen: ‘Ga bouwen, ga samenwerken en ga digitaliseren’.

 

Voorzitter (oud-minister) Wouter Bos zegt in Zorgvisie: “De veldpartijen steunen onze oplossingsrichting, maar ze vinden dat er qua urgentie nog wel een schepje bovenop mag. Ze voelen een enorme noodzaak om stappen vooruit te zetten op woningmarkt. De boel staat op springen. Het tekorten aan woningen voor ouderen om in een thuisachtige omgeving te wonen is schrikbarend groot. Er zit een groot potentieel in het aantal zorgproblemen dat je kunt oplossen met goede woningen voor ouderen. Veel zorgproblemen zijn in werkelijkheid een woonprobleem of een woningaanpassingsprobleem.”

 

Digital First

De coronacrisis maakt ook duidelijk dat er nog veel sterker moet worden ingezet op digitale technologieën. “Digitale first moet de standaard zijn”, zegt Bos in Zorgvisie. “Wij hadden rekening gehouden met een forse tegenreactie uit de sector, omdat veel ouderen niet over voldoende technische vaardigheden zouden beschikken.  Maar dat viel reuze mee.” Een groot obstakel voor digitalisering is de versnippering in het veld.

 

Het nieuwe normaal

“De crisis toont aan dat samenwerking ontzettend belangrijk is en dat het kan in dit stelsel”, aldus Bos. “Hou dat nou vast!”, is onze boodschap. Het nieuwe normaal is niet terugveren naar hoe het vroeger was. In de coronacrisis zagen we allerlei vormen van vergaande samenwerking tussen verzekeraars en zorgaanbieders. Denk aan regionale afspraken, vormen van data delen en regierollen die genomen werden. Zes maanden geleden zeiden partijen daarvan: “Kan niet en mag niet”. Maar in de coronacrisis bleek het toch te kunnen en gaf het goede resultaten.”