Veilige zorg onder druk? Hier is de Inspectie

“Wij houden richtinggevend, stimulerend toezicht op zorgaanbieders”, zegt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de zorg in coronatijd. “Tegelijk grijpen we in als er sprake is van een situatie waarbij de kwaliteit en continuïteit van de zorg of veiligheid van cliënten onder de maat is.”

De Inspectie verwacht  van zorgaanbieders “dat zij zicht hebben op de geleerde lessen en deze toepassen in hun organisatie. En dat zij zo ook bij een eventuele tweede golf of besmettingen het coronavirus in de instelling de kwaliteit en veiligheid van de zorg kunnen garanderen.”

Op bezoek

De Inspectie zegt daarom de corona-gerelateerde meldingen, waar mogelijk risico’s zijn op zorgtekorten en de kwaliteit en veiligheid niet (meer) geborgd is, met spoed te beoordelen en behandelen. “Daar waar signalen zijn van grote risico’s op zorgtekorten voor cliënten, gaan wij op bezoek. Dit geldt niet alleen voor situaties waar risico’s zijn als gevolg van een grote virusuitbraak. Maar voor alle situaties waar veilige zorg onder druk staat.”

Belrondes

Daarnaast kondigt de Inspectie aan aanhoudend in contact te zullen blijven met de verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties door middel van belrondes op specifieke thema’s. “Een voorbeeld daarvan zijn de thematische belrondes over de openstelling van verpleeghuizen voor bezoek.”