Boeven beroven de zorg

De zorg is een lucratieve speeltuin voor criminele zzp’ers. Uit onderzoek blijkt volgens het AD dat mensen zonder diploma’s, maar met een strafblad, als zelfstandig zorgverlener duizenden euro’s per maand kunnen binnenharken. Zorg leveren ze niet of nauwelijks, en de pakkans is minimaal.

Ze hebben dure auto’s en dikke stapels cash in de binnenzak, beslist een ongewoon beeld in de zorg. De laatste jaren duiken er zzp’ers op die buitensporig veel geld verdienen in deze sector. Ook blijken ze de zorg als dekmantel te gebruiken voor illegale activiteiten. Het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland (RIEC) onderzocht dit fenomeen en kwam volgens het AD tot onthutsende bevindingen.

Onvoldoende geschoold

Volgens het rapport ergeren bonafide en hardwerkende zzp’ers zich enorm aan het patserige gedrag. Veel goed opgeleid en betrouwbaar zorgpersoneel koos er de afgelopen jaren voor om als zelfstandige aan de slag te gaan om verlost te zijn van regeldruk en onregelmatige diensten. Door de personeelstekorten in de zorg is er veel vraag naar hun diensten. Maar daarvan maken criminelen dus ook gebruik. Die zijn in veel gevallen niet of onvoldoende geschoold en leveren dus geen – of kwalitatief slechte – zorg. Maar ze declareren wel bovengemiddeld veel uren.

Kostbaarheden in beeld

De zorg blijkt volgens het AD ook een prima dekmantel te zijn voor andere criminele activiteiten. Zo maakt het rapport melding van zzp’ers die in de ouderenzorg woningen screenen op kostbaarheden.

Uitgebreid screenen

Volgens burgemeester René Verhulst van Ede is het aanpakken van criminele zzp’ers ontzettend lastig. Hij wil graag dat opdrachtgevers in de toekomst alleen nog met erkende aanbieders werken, die alle medewerkers uitgebreid screenen. “Maar nu zit de vrije markt ons daarbij in de weg, je mag nauwelijks barrières opwerpen. Dat weten die criminelen ook en daar maken ze handig gebruik van.”