‘Weg met taboe op mantelzorg’

Steeds meer mensen zijn mantelzorger. Toch delen we de verhalen hierover nauwelijks op de werkvloer, weet Aleid Brouwer, lector Betekenisvol Ondernemen bij NHL Stenden Hogeschool.

“Er heerst nog altijd een taboe op mantelzorg”, constateert Brouwer. “We beschouwen mensen zo langzamerhand als wegwerpartikelen. Terwijl het voor bedrijven juist zo belangrijk is om zuinig te zijn op hun menselijk kapitaal, zeker met een afnemend aantal werkenden in een krimpregio zoals hier.”

Anders denken

Managers moeten dan ook anders gaan denken, vindt Brouwer (die zelf mantelzorger is voor haar vader). “Nu wordt er nog te vaak gedacht: wat gaat me dat kosten? Terwijl je als manager juist andersom moet denken: wat levert het me op wanneer ik een mantelzorger zo optimaal mogelijk ondersteun?”

Voor het leven

Deze manier van ‘omdenken’ past binnen haar lectoraat Betekenisvol Ondernemen, waarin Brouwer mkb’ers in het noorden helpt om toekomstbestendiger te worden. Daarbij moet er meer aandacht zijn voor de menselijke waarde. “Wie goed omgaat met een mantelzorger, heeft een medewerker voor het leven.”