Hulpbehoevende oudere is sluitpost geworden

“In elk geval moeten zorgverleners luisteren naar de oudere die weloverwogen herhaalt dat ze niet meer wil leven. Haar niet betuttelen maar horen wat ze zegt en zonodig doorverwijzen naar een ander.” Dat schrijft NRC in een commentaar naar aanleiding van het relaas van de 81-jarige Diny Kuppens in deze krant, dat leidde tot veel reacties van ouderen en hun naasten.

Eenzaamheid en frustratie

“Bijna iedereen kan zich de eenzaamheid en frustratie van veel ernstig hulpbehoevende ouderen voorstellen. Ze wíllen niet meer leven maar worden met medicijnen in leven gehouden omdat het kan. En omdat men vindt dat lijden bij het leven hoort in een verpleeghuis.” Tegelijk wordt volgens NRC steeds duidelijker dat verzwakte ouderen in Nederland een sluitpost zijn geworden. “Want medicijnen verstrekken en vergoeden is één ding, dag en nacht voor iemand zorgen is iets heel anders.”

Volwassen kinderen zien geen plicht

Zorgeconomen wijzen erop dat de kosten voor verpleeghuiszorg nog altijd hoog zijn in Nederland vergeleken met andere westerse landen. Maar in die landen zorgen kinderen veel meer voor hun ouders, merkt NRC op. “Uit de Atlas for European Values bleek vorig jaar dat 16 tot 19 procent van de Nederlanders vindt dat volwassen kinderen de plicht hebben voor hun zieke ouders te zorgen. De laagste score in Europa.”

Mantelzorg en netwerk vrijblijvend

Hoe moet het als de piek van de vergrijzing echt bereikt wordt in 2040, vraagt de krant zich af. “Volgens het kabinet-Rutte IV zouden ‘sociale netwerken’ en de positie van mantelzorgers versterkt moeten worden. Daartoe werden deze zomer 31 actiepunten opgeschreven. Of dat genoeg is, is twijfelachtig. Want mantelzorg en sociale netwerken zijn vrijblijvend.