Woonprofielen van senioren

Door (jonge) senioren wordt nog weinig verhuisd om voor te sorteren op een volgende levensfase. Er zijn verschillende redenen waarom zij niet verhuizen: het aanbod is onbekend, het is niet aantrekkelijk genoeg of het bestaat nog niet.

Platform31 stelde zich de vraag: Weten we eigenlijk wel wat senioren een aantrekkelijk woonproduct vinden? Met andere woorden; wat zijn voor senioren pullfactoren in de woningmarkt om wel te gaan verhuizen? Met beschikbare data uit de Zuid-Hollandse Grote omgevingstest herleidde Springco 10 woonprofielen voor senioren en de marktpotentie ervan.

Minder nadruk eengezinshuis

De studie ‘Woonprofielen van senioren’ geeft een fijnmazig beeld over de wensen en behoeften van senioren en in hoeverre die lijken aan te sluiten bij het bestaande aanbod van woonproducten. “Door vraaggericht te bouwen wordt beter ingespeeld op echte woonwensen en dit zal – naar verwachting- leiden tot een betere doorstroming op de woningmarkt. Het betekent dat we in Nederland de sterke nadruk op het eengezinshuis moeten loslaten. Ouderen zoeken een woning die beter aansluit op hun behoeften als comfort, gemeenschappelijkheid of zorg.”