Nog weinig gemeenten hebben woonzorgvisie

Ongeveer de helft van de gemeenten beschikt over een analyse van de woonzorgopgaven, maar slechts een derde heeft een visie voor de komende jaren.

Dat blijkt volgens brancheorganisatie Aedes van de woningcorporaties uit onderzoek van de Taskforce Wonen en Zorg onder bestuurders van alle gemeenten en woningcorporaties. Verschillende factoren belemmeren gemeenten en hun partners om vaart te maken en de Taskforce gaat actief helpen.

Nieuwe woonzorgvormen

Het onderzoek, een nulmeting, helpt bij het bepalen waar de opgaven liggen. Gemeenten moeten nog zo’n 200 woonzorganalyses maken. En dat is pas het begin. Het bij elkaar brengen van partners met verschillende belangen blijft een ingewikkelde opgave. En dan spelen er nog taaie vraagstukken op het gebied van beschikbare ruimte en het rondkrijgen van nieuwe woonzorgvormen.

Actuele landkaart

De uitkomsten van de nulmeting staan op de website van de Taskforce in een landkaart weergegeven. De Taskforce roept partners op om die informatie te gebruiken om van elkaar te leren en om de kaart actueel te maken door de vragenlijst in te vullen. Daarnaast ontwikkelt de Taskforce een raamwerk aan de hand van de ontvangen analyses, visies en prestatieafspraken.