Woningnood oplossen zonder te bouwen

Door bestaande huizen en gebouwen anders te gebruiken, kunnen we ruim voorzien in de vraag naar passende woningen. Die boodschap brengt Gideons Tribe, een beweging van bedrijven, architecten, ontwerpers en bouwexperts. Duurzaam bouwen is één ding, maar níet bouwen is nog duurzamer, zeggen zij in Trouw.

Vergrijzing speelt een duidelijke rol: ouderen blijven langer thuis wonen als de kinderen zijn uitgevlogen, óók wanneer er op een gegeven moment extra zorg nodig is. De doorstroming op de woningmarkt wordt daardoor merkbaar vertraagd. Voor een belangrijk deel is de groei van het aantal een- of tweepersoonshuishoudens dan ook een politieke keuze, volgens bouwadviseur en publicist Marjet Rutten van het support team van Gideons Tribe. “Niet alleen door de opheffing van de ‘bejaardenhuizen’ van vroeger, ook door bijvoorbeeld alleen huurtoeslag toe te kennen aan zelfstandige wooneenheden en te korten op een uitkering als je samenwoont. Zo stimuleer je dat mensen steeds vaker alleen blijven wonen.”

Eenzaamheid doorbreken

Ouderen die alleen komen te staan, zullen waarschijnlijk eerder overwegen om een huurder in huis te nemen, wanneer ze niet aan die huurder vastzitten als het niet klikt of de nieuwe huisgenoot problemen veroorzaakt. “Demissionair minister Hugo de Jonge wilde de regels rondom huurbescherming voor inwonenden versoepelen”, zegt Rutten in Trouw (dat ook schrijft over splitsen en erfdelen). “Verschil van levensstijl wordt dan een reden om een huurcontract te beëindigen. Hoewel huurbescherming een groot goed is, is het toch te hopen dat het nieuwe kabinet dit overneemt. Verhuur van een deel van je woning kan een mooie manier zijn om eenzaamheid onder ouderen te doorbreken én alleenstaanden, studenten of jonge starters snel aan woonruimte te helpen. Zo snijdt het mes aan twee kanten.”