Eerder nadenken over verhuizen

In de gemeente Assen probeert woningcorporatie Actium al langer de doorstroming op de huizenmarkt te bevorderen, meldt AD Haagsche Courant in een reportage over de discussie over doorstroming in het Westland,

Uit de 425 gesprekken die seniorenmakelaar Hennie Arends de afgelopen tijd heeft gevoerd zijn 55 verhuizingen ontstaan. Alle alleenstaande en samenwonende 55-plussers in een niet-gelijkvloerse woning worden benaderd. “Er zijn twee groepen. Een die niets van verhuizen wil weten en zoiets heeft van: ‘ik blijf hier tot mijn dood’. En er is een groep die hier zeker voor openstaat, maar eigenlijk niet weet waar te beginnen. Dan kom ik om de hoek kijken.”

Ook jongere generaties aanschrijven

In de meeste gevallen zijn dat mensen die 75 jaar of ouder zijn. Toch heeft het wel degelijk zin om ook een jongere generatie aan te schrijven, zegt de seniorenmakelaar in AD Haagsche Courant. “Het allerbelangrijkste is dat wij met een bewustwordingscampagne bezig zijn. Daar schort het vaak nog aan. We hebben een heleboel struisvogels in Nederland. Mensen willen pas nadenken over een verhuizing ‘als het zover is’,  namelijk als het echt niet meer gaat. Vaak is het dan al te laat.”