Water bij de wijn om betaalbaar te bouwen

In veel gemeenten is er een tekort aan betaalbare woningen voor ouderen. In Abcoude besloot een groepje gepensioneerden daarom maar zelf een ouderencomplex te gaan bouwen. Ze lopen echter vast op gebrek aan geschikte bouwgrond, vertellen ze in het FD.

De wethouder begrijpt de frustratie van de bewoners. ‘Maar ik heb geen grond en de gemeente heeft ook geen geld om grond te kopen.’

Lagere grondprijzen

Het gebrek aan geschikte woningen voor ouderen speelt niet alleen in Abcoude, het is een breed probleem, stelt Marja Elsinga, hoogleraar woningmarkt aan de TU Delft. Volgens Elsinga moeten gemeenten meer prioriteit geven aan betaalbare en geschikte ouderenhuisvesting. ‘Dat betekent bijvoorbeeld genoegen nemen met lagere grondprijzen, maar ook ontwikkelaars moeten water bij de wijn doen. Als partijen het echt willen, kan het wel’, zegt zij in het FD.

Veranderende woonbehoefte

Volgens ouderenbond Anbo is de woningmarkt nog te veel gericht op eengezinswoningen. ‘De samenleving vergrijst. Mensen leven langer, daardoor verandert de woonbehoefte’, zegt Anbo. Zo is er volgens Anbo een toenemende behoefte aan hofjeswoningen. Volgens Anbo moeten er zo’n 80.000 woningen voor ouderen bijgebouwd worden.

Geringe verhuisbereidheid

Johan Conijn, emeritus hoogleraar woningmarkt aan de universiteit van Amsterdam, snapt de wens van doorstroming, maar wijst er in het FD wel op dat de verhuisbereidheid bij mensen na hun 65e al jaren erg laag is. ‘Ze zijn meestal erg gehecht aan hun huis en hun omgeving en willen helemaal niet weg.’ Dat heeft volgens hem lang niet altijd met het gebrek aan seniorenwoningen te maken.