Waar moeten ouderen straks wonen?

Binnen veel gemeenten komt de woningbouw voor senioren nog steeds onvoldoende van de grond, zeggen ANBO en ActiZ. Terwijl er op dit moment al 80.000 extra seniorenwoningen nodig zijn.

“Oorzaak? Gebrek aan visie, te hoge grondprijzen, geen samenwerking tussen partijen en gebrek aan daadkracht.”Daarom lanceerden ANBO en ActiZ een online toolkit met praktische instrumenten waar gemeenteraden, wethouders maar ook burgers concreet mee aan de slag kunnen.

Steile trap, grote tuin

Veel ouderen willen graag verhuizen naar een passende woning, maar die woningen zijn er niet of nauwelijks. Zij zitten vast in een woning die vaak te groot is en niet aansluit bij hun wensen en behoeften: met een steile trap, een grote tuin en drempels. Het gevolg is dat mensen in een sociaal isolement komen met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid en welbevinden. Er wordt hierdoor te vaak een onnodig beroep op de zorg gedaan. “Dat moet anders. En daarom roepen ActiZ en ANBO gemeenten op om in actie te komen. De toolkit helpt hen daarbij.”

Woonleefvisie nodig

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wethouders ruimtelijke ordening, wonen en sociaal domein zouden de handen ineen moeten slaan om met elkaar een woonleefvisie te ontwikkelen.”  ActiZ-bestuurder John Bos: “Gemeenteraden hebben een belangrijke rol in hoe mensen kunnen wonen en die willen we met deze toolkit goed voorzien van informatie en instrumenten.”