Bouwen, digitaliseren en samenwerken

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in zorg en ondersteuning.

Dat schrijft de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030. Aangepast REISadvies’, dat commissievoorzitter Wouter Bos heeft aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS.

Leren van coronacrisis

De eerste versie van haar advies publiceerde de commissie afgelopen januari. Zij nodigde geïnteresseerden uit te reageren; 129 personen en organisaties zijn hierop ingegaan. Behalve de ontvangen suggesties en commentaren heeft de commissie in de definitieve versie ook haar ervaringen in en met de (ouderen)zorg gedurende de coronacrisis verwerkt.

Veertig aanbevelingen

De commissie formuleert in haar advies veertig aanbevelingen. Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren tot vier centrale adviezen: 1. ga (ver)bouwen! , 2. ga digitaal! 3. werk samen!, 4. leer van de coronacrisis en behoud het goede. “In zorg en ondersteuning hebben gebruik van digitale technologieën, samenwerking, regie en gegevensuitwisseling een enorme impuls gekregen.”