Voor doorstroming en tegen eenzaamheid

“Zo brengen we de doorstroom op gang en gaan we vereenzaming tegen”, zegt de ChristenUnie in Delft bij de presentatie van een initiatiefvoorstel voor meer passende woonvormen voor ouderen in deze gemeente. In het voorstel (gesteund door meerdere partijen in de Delftse gemeenteraad) staan 18 concrete voorstellen om van wens tot werkelijkheid te komen. Het motto is: Bouwen, bouwen, bouwen. “Nu komt het aan op actie. De spade moet de grond in!” Gepleit wordt ook voor een nieuw soort woonvorm, waar senioren graag wonen en goed kunnen blijven wonen als ze meer zorg nodig hebben; ‘nieuwe woonvormen met gemeenschapszin’. “Deze woonvormen komen er niet vanzelf.”

Actieplan Ouderenhuisvesting

Toen Delft te maken hadden met kamernood, kwam er een Actieplan Studentenhuisvesting. Dat leverde veel resultaat op. Nu is het tijd voor een Actieplan Ouderenhuisvesting, zegt de ChristenUnie in AD Haagsche Courant. “Anderhalf jaar geleden ondertekenden veertien partijen in Delft het convenant Langer en Weer Thuis. Het bouwen van voldoende geschikte woningen werd daarin opgenomen. Maar met de constatering dat politici en maatschappelijke organisaties dat willen, ben je er niet. Partijen kijken vooral naar elkaar.”

Prestatie-afspraken op wijkniveau

De gemeente kan volgens de Christen Unie veel meer doen dan nu gebeurt. “We moeten prestatie-afspraken maken, waarin we op wijkniveau bepalen hoeveel ouderenwoningen er moeten zijn bijgebouwd in 2025, 2030 en 2040. We kunnen bijvoorbeeld ouderenhuisvesting in bestemmingsplannen opnemen.”