Seniorenmakelaar of bejaardenhuis 2.0

In Zoetermeer pleit Stichting Overleg Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) voor bejaardenhuizen 2.0, woningcorporatie Vidomes ziet meer in de bouw van extra woningen en de inzet van seniorenmakelaars.

In Zoetermeer zijn er 3200 senioren op zoek naar een seniorenwoning, waarvan 545 actief op woningen via Woonnet Haaglanden reageren, zo blijkt uit cijfers die woningcorporatie Vidomes deelde met AD Haagsche Courant. De wachtlijst groeit, gemiddelde wachttijd is vier jaar. Met de inzet van seniorenmakelaars proberen woningcorporaties de doorstroom de stimuleren.

Regelwerk begeleiden

“Het belangrijkste doel is om ouderen te verleiden om hun grote huurwoning te verruilen voor een levensloopbestendige woning of appartement.” Dat doen de corporaties volgens AD Haagsche Courant bijvoorbeeld door het regelwerk voor de verhuizing te begeleiden. In 2016 verhuisden er met behulp van een seniorenmakelaar 15 mensen, in 2019 waren het er 32. Voor OSO zit de oplossing in een bejaardenhuis 2.0: Een plek waar gewoond kan worden, waar mensen een hapje kunnen eten in het bijbehorende restaurant en een potje biljart kunnen spelen. Een sociale ruimte waar je iets samen kunt doen.