Veel 70-plussers blijven in hun huurwoning

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 70-plussers in Westland en Delft gemiddeld 21,6 jaar in een corporatiehuurwoning verblijven. In de gehele randstad is dit aantal relatief hoog, maar dit is het langste van heel Nederland.

Woningbouwvereniging Arcade heeft 2900 eengezinswoningen in Westland, waarvan ongeveer 13 procent wordt bewoond door 75-plussers. ,,Ouderen worden steeds ouder en moeten daardoor langer thuis blijven wonen. Dit betekent voor corporaties dat wij onze woningen hierop aan moeten passen en dat wij veel meer nieuwbouwwoningen voor ouderen moeten realiseren”, aldus de woordvoerder in AD Haagsche Courant.

Verhuisbereid

Overigens heeft de doorstroming bij ouderen volgens de corporatie niet alleen te maken met de beschikbare woningen. De mensen moeten ook ‘verhuisbereid zijn’. Dat betekent dat de woningen moeten voldoen aan hun eisen, zoals grootte, huurprijs, aantal slaapkamers en ligging bij winkels. ,,Hier is niet altijd makkelijk een match in te vinden.”

Coaches en makelaars

Bij de gemeente Westland is doorstroom van haar lokale woon(zorg)beleid, waar zij samen met partners aan werkt. ,,Uiteraard hoort het realiseren van woningen en het realiseren van nieuwe woonoplossingen daartoe”, aldus een woordvoerder. ,,Ook werken we via Vitis Welzijn met ‘Wooncoaches’ en in regionaal verband met twee seniorenmakelaars. Beiden helpen met het kijken naar doorstroommogelijkheden.”

Waar ze al wonen

In de gemeente Delft is er een voorrangsregeling voor senioren die een grote woning achterlaten binnen de sociale huursector, vertelt een woordvoerder in AD Haagsche Courant. ,,De verhuizing proberen we zo veel mogelijk te realiseren in het woongebouw waar ze al wonen zodat ze het contact met hun buren kunnen behouden.”